ASI
 Zpět na titulní stranu Formulář pro online přihlášku Nabídka dokumentů ke stažení Nabídka příštích akcí a bohoslužeb Nabídka fotografií z akcí a setkání doma i ve světě Adresa, telefony, jak nás najdete
 
Profil
Tiskove centrum
Členství
Projekty
Příspěvek
Setkání
Zkusenosti
    

Magazín ASI jaro 2007
ONLINE objednat
[ Hlavní kategorie | Nové | Populární | Nejlépe hodnocené ]

Nejpopulárnější - TOP 25
Ukázat TOP: [ 10 - 25 - 50 | 1% - 5% - 10% ]


  Kompletní program 4. unijního setkání ASI v Ostravě
Popis: Kompletní program 4. unijního setkání ASI v Ostravě. Obsahuje podrobný program, seznam seminářů a kázání a informace o jednotlivých řečnících. Nákres výstavních stánků a seznam jednotlivých vystavovatelů. Seznam organizačního týmu s kontakty a plán přístupu k hale, kde se setkání koná a umístění hotelů, ve kterých je zajištěno ubytování.
Verze: 2 Velikost souboru: 738.84 Kb
Přidáno dne: 31.10. 2008 Počet stažení: 2928
Domovská stránka | Hodnotit soubor | Detaily
Kategorie: Setkání ASI/4.unijní setkání ASI 2008 Ostrava

  Informační příručka a registrační formuláře ASI International 2008 Tampa
Popis:
Verze: 1.0 Velikost souboru: 659.90 Kb
Přidáno dne: 15.04. 2008 Počet stažení: 2331
Domovská stránka | Hodnotit soubor | Detaily
Kategorie: Setkání ASI/ASI International 2008 Tampa

  01/2007 - Magazín ASI jaro
Popis: Magazín ASI jaro 2007Milí čtenáři, už delší dobu jsme přemýšleli nad tím, jak se s vámi podělit o aktivitách, které probíhají s podporou ASI. ASI sdružuje lidi, kteří chtějí věnovat své schopnosti, fi nance nebo čas službě druhým s cílem ukázat jim na Spasitele. Pán Bůh je k nám milostivý více, než si zasloužíme. Dovolte tedy, abychom vás pravidelně dvakrát za rok informovali o projektech, které se podařily uskutečnit, i o dalších událostech v ASI. Věřím, že vás zprávy z tohoto magazínu zaujmou a povedou nás k vděčnosti a chvále našeho Boha. Jemu patří za vše dík.


Verze: 1 Velikost souboru: 2.25 MB
Přidáno dne: 27.07. 2007 Počet stažení: 2256
Domovská stránka | Hodnotit soubor | Detaily
Kategorie: Propagační materiály/Magazín ASI

  11/2011 - Magazín ASI speciál
Popis: Magazín ASI podzim 2011Vážení čtenáři business magazínu, není neznámým faktem, že posledních dvacet let prudce stoupá tlak na vý- kon, což zvyšuje počet psychických nemocí, případů vyhoření i osobních krizí. Jistý ekonomický magazín nedávno přinesl zprávu o tom, že osmdesát procent vedoucích pracovníků v německých firmách bere psychofarmaka. Pracovní doba zůstala stejná, ale objem a intenzita práce se zvýšily, což vyvolává stres i pocit vlastní nedostatečnosti. Ono zrychlování světa však nelze zastavit žádným ?time managementem?: je kolektivním, kulturním, společenským a ekonomickým fenoménem naší doby. V tomto čísle magazínu bychom vám chtěli ukázat cesty, jak problém vzrůstajícího tlaku doby vyřešit. Řešení představená v jednotlivých článcích nejsou vždy snadná. Vedou však k celistvosti a přijetí odpovědnosti před Bohem i před lidmi. Mnichovský právník Erwin Heller v jednom rozhovoru řekl: ?Můžete mít skvělou práci, ve které s kolegy rádi trávíte i šedesát hodin týdně. Vaše práce může být zábavná, velmi intenzivní, podaří se vám v ní něco vytvořit a máte skvělý pocit z toho, že ji děláte dobře. Ale i tohle má svůj protipól. Vaše tělo si nestačí odpočinout. Lidé, které máte rádi a kteří mají rádi vás, s vámi chtějí být. A nejsou zvědaví na historky z vaší práce, chtějí vás zažít jako člověka. Tohle je cena za odevzdání se itřeba té nejlepší práci?? Přejeme si, aby byl čas strávený s magazínem tím, který vás v profesní oblasti i osobním životě posune kupředu ? blíž k vašim milým i k vnitřní rovnováze mezi prací a odpočinkem, vírou a svědomím. Nezapomínejme, že to nejdůležitější leží za hranicemi všeho materiálního, v prostoru Božího království, kde se navzdory všem principům kupuje ?bez peněz víno a mléko bezplatně?? (Iz 55,1) a kde platí absolutní zákony Božího milosrdenství. Pracovní nasazení bez tohoto rozměru je jen kariérismem, které nepřesáhne na věčnost. V Bibli nacházíme mnoho konkrétních rad pro naši orientaci. Do dalších dní nechme zaznít slova proroka Ámose: ?Zlo nenáviďte a dobro milujte. Ať se valí právo jako mocná řeka, spravedlnost jako proud, jenž nevysychá! Hledejte dobré, a ne zlé, ať žijete! Hospodin, Bůh zástupů, pak s vámi bude, jak říkáte? (Am 5,15.24.14; B21). Michaela hrachovcová redaktorka magazínu ASI
Verze: 2 Velikost souboru: 476.03 Kb
Přidáno dne: 10.04. 2012 Počet stažení: 2060
Domovská stránka | Hodnotit soubor | Detaily
Kategorie: Propagační materiály/Magazín ASI

  Kompletní propozice a přihláška na 3. unijní setkání ASI v Bratislavě
Popis: Kompletní propozice a přihláška na 3. unijní setkání ASI v Bratislavě verze PDF dokument
Verze: 1 Velikost souboru: 924.08 Kb
Přidáno dne: 06.09. 2007 Počet stažení: 1955
Domovská stránka | Hodnotit soubor | Detaily
Kategorie: Setkání ASI/3.unijní setkání ASI 2007 Bratislava

  03/2008 - Magazín ASI jaro
Popis: Magazín ASI jaro 2008Milí čtenáři, můžete stáhnout další číslo magazínu ASI, které má za cíl nejen informovat o aktivitách ASI a podporovaných projektech, ale také vás povzbudit ke sdílení Krista a k osobnímu svědectví o jeho všeproměňující moci. Nově se v tomto jarním vydání setkáte s rubrikou Napsali nám… a se zprávami o činnosti některých členů ASI. Budeme jedině rádi, když nám napíšete svá svědectví nebo vyjádříte své názory. Věříme, že vzájemné sdílení a povzbuzení bude pro nás všechny požehnáním. Přeji všem odvahu ke službě našemu Bohu.


Verze: 1.0 Velikost souboru: 2.55 MB
Přidáno dne: 17.03. 2008 Počet stažení: 1919
Domovská stránka | Hodnotit soubor | Detaily
Kategorie: Propagační materiály/Magazín ASI

  Metodika ASI pro poskytování příspěvků z darů členů ASI pro rok 2007
Popis: Závazná metodika pro výběrového řízení a podmínky pro poskytování příspěvků právnické, fyzické osobě na projekty pro rok 2007 s cílem Přivádět lidi k Pánu Ježíši příspěvkové oblasti Mládež, Misie a Vzdělání
Verze: 1.0 Velikost souboru: 387.63 Kb
Přidáno dne: 16.02. 2006 Počet stažení: 1688
Domovská stránka | Hodnotit soubor | Detaily
Kategorie: Příspěvek/2007

  Kompletní propozice a přihláška na 4. unijní setkání ASI v Ostravě
Popis: Kompletní propozice a přihláška na 4. unijní setkání ASI v Ostravě verze PDF dokument
Verze: 1.0 Velikost souboru: 947.48 Kb
Přidáno dne: 22.07. 2008 Počet stažení: 1672
Domovská stránka | Hodnotit soubor | Detaily
Kategorie: Setkání ASI/4.unijní setkání ASI 2008 Ostrava

  Vysvětlivky k vyplnění části D za rok 2006, PDF
Popis: Vysvětlivky k vyúčtování část D
Verze: 1.0 Velikost souboru: 46.89 Kb
Přidáno dne: 19.12. 2005 Počet stažení: 1610
Domovská stránka | Hodnotit soubor | Detaily
Kategorie: Příspěvek/2006

  Podmínky žádosti o příspěvek pro rok 2007
Popis: Vyhlášení výběrového řízení a podmínky pro žádosti právnické, fyzické osoby o příspěvek na projekty pro rok 2007 s cílem Přivádět lidi k Pánu Ježíši příspěvkové oblasti Mládež, Misie a Vzdělání
Verze: 1.0 Velikost souboru: 158.55 Kb
Přidáno dne: 16.02. 2006 Počet stažení: 1597
Domovská stránka | Hodnotit soubor | Detaily
Kategorie: Příspěvek/2007

  Kompletní program 3. unijního setkání ASI 2007 v Bratislavě
Popis: Kompletní program 3. unijního setkání ASI 2007 v Bratislavě ve verzi PDF
Verze: 1.0 Velikost souboru: 917.03 Kb
Přidáno dne: 21.11. 2007 Počet stažení: 1580
Domovská stránka | Hodnotit soubor | Detaily
Kategorie: Setkání ASI/3.unijní setkání ASI 2007 Bratislava

  Podmínky žádosti o příspěvek pro rok 2006
Popis: Vyhlášení výběrového řízení a podmínky pro žádosti právnické, fyzické osoby o příspěvek na projekty pro rok 2006 s cílem Přivádět lidi k Pánu Ježíši příspěvkové oblasti Mládež, Misie a Vzdělání
Verze: 1.0 Velikost souboru: 101.29 Kb
Přidáno dne: 31.05. 2005 Počet stažení: 1569
Domovská stránka | Hodnotit soubor | Detaily
Kategorie: Příspěvek/2006

  Nabídka bohoslužby ASI pro ČSCASD
Popis: Nabídka bohoslužby ASI. Dokument obsahuje cíle bohoslužby a popisuje její průběh a obsah.
Verze: 1.0 Velikost souboru: 64.98 Kb
Přidáno dne: 19.07. 2005 Počet stažení: 1550
Domovská stránka | Hodnotit soubor | Detaily
Kategorie: Bohoslužby ASI

  Podpůrné výpočetní tabulky k formuláři
Popis: Podpůrné výpočetní tabulky k formuláři žádost o příspěvek Vám usnadní veškeré ekonomické výpočty a vyplnění této části formuláře.
Verze: 1.0 Velikost souboru: 41.00 Kb
Přidáno dne: 03.07. 2007 Počet stažení: 1528
Domovská stránka | Hodnotit soubor | Detaily
Kategorie: Příspěvek/2008

  Podmínky žádosti o příspěvek pro rok 2008
Popis: Vyhlášení výběrového řízení a podmínky pro žádosti právnické, fyzické osoby o příspěvek na projekty pro rok 2008 s cílem Přivádět lidi k Pánu Ježíši příspěvkové oblasti Mládež, Misie a Vzdělání
Verze: 1 Velikost souboru: 71.37 Kb
Přidáno dne: 29.03. 2007 Počet stažení: 1513
Domovská stránka | Hodnotit soubor | Detaily
Kategorie: Příspěvek/2008

  Kompletní propozice 1. Unijního Setkání ASI v Kroměříži
Popis: Kompletní propozice 1. Unijního Setkání ASI v Kroměříži v tiskové kvalitě.
Verze: 1.0 Velikost souboru: 983.44 Kb
Přidáno dne: 26.09. 2005 Počet stažení: 1500
Domovská stránka | Hodnotit soubor | Detaily
Kategorie: Setkání ASI/1.unijní setkání ASI 2005 Kroměříž

  Formulář rozhodnutí příspěvků pro rok 2006, PDF
Popis: Formulář rozhodnutí o poskytnutí příspěvků na rok 2006.
Verze: 1.0 Velikost souboru: 112.83 Kb
Přidáno dne: 18.12. 2005 Počet stažení: 1480
Domovská stránka | Hodnotit soubor | Detaily
Kategorie: Příspěvek/2006

  Formulář vyúčtování příspěvků za rok 2006 D, XLS
Popis: Formulář vyúčtování poskytnutých příspěvků na rok 2006 část D
Verze: 1.0 Velikost souboru: 23.50 Kb
Přidáno dne: 19.12. 2005 Počet stažení: 1451
Domovská stránka | Hodnotit soubor | Detaily
Kategorie: Příspěvek/2006

  Formulář vyúčtování příspěvků za rok 2006 A-B, DOC
Popis: Formulář vyúčtování poskytnutých příspěvků na rok 2006 část A-B
Verze: 1.0 Velikost souboru: 37.50 Kb
Přidáno dne: 19.12. 2005 Počet stažení: 1429
Domovská stránka | Hodnotit soubor | Detaily
Kategorie: Příspěvek/2006

  Kompletní propozice 1. Unijního Setkání ASI v Kroměříži
Popis: Kompletní propozice 1. Unijního Setkání ASI v Kroměříži v náhledové kvalitě.
Verze: 1.0 Velikost souboru: 449.25 Kb
Přidáno dne: 26.09. 2005 Počet stažení: 1418
Domovská stránka | Hodnotit soubor | Detaily
Kategorie: Setkání ASI/1.unijní setkání ASI 2005 Kroměříž

  Kompletní propozice 5. unijní setkání ASI v HK - tisk
Popis: Kompletní propozice a přihláška na 5. unijní setkání ASI v Hradci Králové verze PDF dokument (tisková verze vhodná pro tisk PC tiskárnou).
Verze: 1 Velikost souboru: 3.32 MB
Přidáno dne: 16.09. 2009 Počet stažení: 1380
Domovská stránka | Hodnotit soubor | Detaily
Kategorie: Setkání ASI/5. unijní setkání ASI 2009 HK

  02/2007 - Magazín ASI podzim
Popis: Magazín ASI podzim 2007Milí čtenáři, připravili jsme pro vás podzimní číslo magazínu ASI, ve kterém bychom vás rádi informovali nejen o programu konference, ale také o projektech, které se nám podařily uskutečnit, i o dalších událostech ze života ASI. Věřím, že vás tyto zprávy zaujmou a povedou vás k vděčnosti a chvále našeho Boha. Všem účastníkům konference v Bratislavě přeji příjemný a Bohem požehnaný pobyt. Pán buď se všemi vámi.Verze: 1 Velikost souboru: 3.07 MB
Přidáno dne: 13.11. 2007 Počet stažení: 1374
Domovská stránka | Hodnotit soubor | Detaily
Kategorie: Propagační materiály/Magazín ASI

  Formulář vyúčtování příspěvků za rok 2006 C, XLS
Popis: Formulář vyúčtování poskytnutých příspěvků na rok 2006 část C
Verze: 1.0 Velikost souboru: 18.50 Kb
Přidáno dne: 19.12. 2005 Počet stažení: 1361
Domovská stránka | Hodnotit soubor | Detaily
Kategorie: Příspěvek/2006

  Registrační brožura setkání v Dallasu - En
Popis: Registrační brožura Mezinárodního setkání ASI v Dallasu obsahující kompletní informace o setkání a registraci vč. registračního formuláře. Vše ve formátu PDF - English
Verze: 1.0 Velikost souboru: 1.56 MB
Přidáno dne: 21.03. 2006 Počet stažení: 1352
Domovská stránka | Hodnotit soubor | Detaily
Kategorie: Setkání ASI/ASI International 2006 Dallas

  Metodika ASI pro poskytování příspěvků z darů členů ASI pro rok 2006
Popis: Závazná metodika pro výběrového řízení a podmínky pro poskytování příspěvků právnické, fyzické osobě na projekty pro rok 2006 s cílem Přivádět lidi k Pánu Ježíši příspěvkové oblasti Mládež, Misie a Vzdělání
Verze: 1.0 Velikost souboru: 141.21 Kb
Přidáno dne: 05.06. 2005 Počet stažení: 1339
Domovská stránka | Hodnotit soubor | Detaily
Kategorie: Příspěvek/2006

 
    Misijní cesta Tanzánie 2013
Banner tanzánie
Zpráva a deník z misijní cesty 2013
Daruj Bibli, oblečení, nebo zvíře
Fotogalerie 2013
Promo video 2012
www.gospelforafrika.cz

ASI-CS z.s.
Odebírat naše zprávy můžete pomocí souboru backend.php nebo ultramode.txt.
Web pohání Copyright © Redakční systém UNITED-NUKE. Všechna práva vyhrazena.
Čas potřebný ke zpracování stránky: 0.04 sekund