ASI
 Zpět na titulní stranu Formulář pro online přihlášku Nabídka dokumentů ke stažení Nabídka příštích akcí a bohoslužeb Nabídka fotografií z akcí a setkání doma i ve světě Adresa, telefony, jak nás najdete
 
Profil
Tiskove centrum
Členství
Projekty
Příspěvek
Setkání
Zkusenosti
    

Magazín ASI jaro 2007
ONLINE objednat
[ Hlavní kategorie | Nové | Populární | Nejlépe hodnocené ]

Kategorie: Hlavní/Propagační materiály/Magazín ASI


Seřadit podle: Název (A\D) Datum (A\D) Hodnocení (A\D) Oblíbenost (A\D)
Soubory jsou momentálně řazeny podle: Názvu (od A do Z)


  01/2007 - Magazín ASI jaro
Popis: Magazín ASI jaro 2007Milí čtenáři, už delší dobu jsme přemýšleli nad tím, jak se s vámi podělit o aktivitách, které probíhají s podporou ASI. ASI sdružuje lidi, kteří chtějí věnovat své schopnosti, fi nance nebo čas službě druhým s cílem ukázat jim na Spasitele. Pán Bůh je k nám milostivý více, než si zasloužíme. Dovolte tedy, abychom vás pravidelně dvakrát za rok informovali o projektech, které se podařily uskutečnit, i o dalších událostech v ASI. Věřím, že vás zprávy z tohoto magazínu zaujmou a povedou nás k vděčnosti a chvále našeho Boha. Jemu patří za vše dík.


Verze: 1 Velikost souboru: 2.25 MB
Přidáno dne: 27.07. 2007 Počet stažení: 2256
Domovská stránka | Hodnotit soubor | Detaily

  02/2007 - Magazín ASI podzim
Popis: Magazín ASI podzim 2007Milí čtenáři, připravili jsme pro vás podzimní číslo magazínu ASI, ve kterém bychom vás rádi informovali nejen o programu konference, ale také o projektech, které se nám podařily uskutečnit, i o dalších událostech ze života ASI. Věřím, že vás tyto zprávy zaujmou a povedou vás k vděčnosti a chvále našeho Boha. Všem účastníkům konference v Bratislavě přeji příjemný a Bohem požehnaný pobyt. Pán buď se všemi vámi.Verze: 1 Velikost souboru: 3.07 MB
Přidáno dne: 13.11. 2007 Počet stažení: 1374
Domovská stránka | Hodnotit soubor | Detaily

  03/2008 - Magazín ASI jaro
Popis: Magazín ASI jaro 2008Milí čtenáři, můžete stáhnout další číslo magazínu ASI, které má za cíl nejen informovat o aktivitách ASI a podporovaných projektech, ale také vás povzbudit ke sdílení Krista a k osobnímu svědectví o jeho všeproměňující moci. Nově se v tomto jarním vydání setkáte s rubrikou Napsali nám… a se zprávami o činnosti některých členů ASI. Budeme jedině rádi, když nám napíšete svá svědectví nebo vyjádříte své názory. Věříme, že vzájemné sdílení a povzbuzení bude pro nás všechny požehnáním. Přeji všem odvahu ke službě našemu Bohu.


Verze: 1.0 Velikost souboru: 2.55 MB
Přidáno dne: 17.03. 2008 Počet stažení: 1919
Domovská stránka | Hodnotit soubor | Detaily

  04/2008 - Magazín ASI podzim
Popis: Magazín ASI podzim 2008Milí čtenáři, v magazínu, který držíte v rukou, vás chceme seznámit nejen s programem konference, ale také vám nabídnout ohlédnutí za již proběhlými setkáními, ať už u nás, nebo v zahraničí. Z každého setkání jsme se vrátili vnitřně povzbuzeni k práci pro Krista a věřím, že tak tomu bude i v případě této konference. Chceme vám však také nastínit budoucí směrování ASI, včetně projektů, které byly vybrány k podpoře pro rok 2009. Přes všechny naše snahy si dobře uvědomujeme, že nadarmo se namáhají stavitelé, nestaví-li dům Hospodin. Jsme odkázáni na Jeho milost a přiznání. Přesto můžeme-li nějak pomoci Jeho dílu udělejme to samozřejmě a s radostí. Otevřeme se Božímu volání a přijměme jeho pověření pomáhat druhým a předávat jim poselství o našem Spasiteli.
Verze: 1 Velikost souboru: 3.25 MB
Přidáno dne: 04.11. 2008 Počet stažení: 1254
Domovská stránka | Hodnotit soubor | Detaily

  05/2009 - Magazín ASI jaro
Popis: Magazín ASI jaro 2009Milí čtenáři, uplynulý rok došlo v rámci aktivit ASI k několika důležitým událostem a rozhodnutím. Především jsme se shodli na tom, že čas a prostředky, které nám Pán dává, chceme co nejlépe využít k přímému oslovení lidí zprávou o spasení. Proto naši mladí získali zkušenosti z evangelizace YFJ v Tampě, USA, aby je mohli naplno využít v pilotním projektu ASI evangelizace mladých YFJ Hradec Králové 2009. Dalším z pilotních projektů je program „Světem Bible“. Chceme vás povzbudit a nadchnout k oslovení vašich přátel a známých formou této multimediální prezentace a uvítáme vaše zkušenosti, postřehy a podněty. Rádi bychom se také více zapojili do celosvětové misie – o plánované misijní cestě se dočtete na straně 7. S radostí vám také přinášíme zprávy o projektech skutečněných v roce 2008. Přáli bychom si, abyste společně s námi vzdali Pánu díky za velké požehnání, kterým se přiznal k našim lidsky nedokonalým snahám přivádět druhé na cestu do Božího království. Ježíš Kristus nechť je pro nás vším, čemu věříme a v co doufáme.
Verze: 1 Velikost souboru: 5.02 MB
Přidáno dne: 03.04. 2009 Počet stažení: 1244
Domovská stránka | Hodnotit soubor | Detaily

  06/2009 - Magazín ASI podzim
Popis: Magazín ASI jaro 2009Milá rodino, Již několik měsíců přemýšlím nad tím, co pro mne slovo "rodina" vlastně znamená. Uvědomil jsem si, že je to něco víc než prostý součet dvou lidí a jejich potomků, že jde spíše o jedinečný prostor vzájemného sdílení se. Místo, kam se lidé chtějí vracet a setkávat se. Před každým z nás stojí v životě různá rozhodování, z nichž jedno je nejdůležitější ? každý den se nanovo odevzdat Kristu a umožnit mu, aby nás použil jako svědky v prostředí, kde se nacházíme. Tento cíl nás všechny spojuje. Proto bych si přál, abychom se jako členové ASI stali rodinou: aby naše setkání byla místem, kde je čas na sdílení radostí a starostí, prostor pro hru i vzdělávání, pro předávání pozitivních a trvalých hodnot. Místem vhodným pro vyjadřování a přijímání Kristovy lásky, víry a naděje. Nechť je pro nás takovým místem i 5. unijní setkání v Hradci Králové!
Verze: 1 Velikost souboru: 4.39 MB
Přidáno dne: 10.11. 2009 Počet stažení: 1067
Domovská stránka | Hodnotit soubor | Detaily

  07/2010 - Magazín ASI jaro
Popis: Magazín ASI jaro 2009Milí čtenáři magazínu ASI,už několik dní zažívám to, co jezevec, když se probírá ze zimního spánku - po období snížené aktivity, kdy vycházel z nory na půl až hodinu denně, vylézá za soumraku a celou noc shání po lese potravu. Tak aktivní zase nejsem, ale typ sovy se ve mně nezapře. V tomto roce mnozí z vás chystají různé činnosti a akce, kterými chtějí oslovit lidi kolem sebe a ukázat jim na Toho, kdo porazil smrt a je dárcem všeho života. Při přípravě magazínu jsem měla možnost se s mnohými projekty blíže seznámit a poznat také ty, kdo nabízejí svůj čas, své síly i svůj život službě našemu Pánu. Kéž by se také v nich s jarem probudila nová vitalita, aby se mohli radostně pustit do práce, ke které je Kristus povolal.
Verze: 1 Velikost souboru: 3.28 MB
Přidáno dne: 20.04. 2010 Počet stažení: 953
Domovská stránka | Hodnotit soubor | Detaily

  08/2010 - Magazín ASI podzim
Popis: Magazín ASI podzim 2011Milí čtenáři magazínu ASI, podzimní číslo magazínu se dá přirovnat ke sklizni úrody. Během celého roku 2010 dávali členové ASI svůj talent, obdarování a schopnosti ve prospěch službě bližním, aby jim mohli představit Boha, zachránce a dárce života. Přinášíme vám zprávy především z misijní cesty do Tanzanie, která utvrdila ASI v rozhodnutí dlouhodobě pomáhat této chudé, africké zemi. Druhým projektem, na kterém se mnozí členové ASI podíleli, byla misijní práce v Popradu. Velmi aktivní byli také všichni ti, kteří dobrovolně pracovali v ostatních projektech podporovaných ASI. Nyní máte tu úžasnou přednost ochutnat něco z této bohaté sklizně způsobené Božím požehnáním. Ujišťuje nás, že i když se denně setkáváme s lhostejností a sobectvím, má smysl se proti zlu postavit nezištnou službou, která odráží nezaslouženou lásku, jakou má k nám náš Pán. Michaela Hrachovcová redaktorka magazínu ASI
Verze: 1 Velikost souboru: 4.77 MB
Přidáno dne: 30.12. 2010 Počet stažení: 1304
Domovská stránka | Hodnotit soubor | Detaily

  09/2011 - Magazín ASI jaro
Popis: Magazín ASI jaro 2011Milí čtenáři magazínu ASI, opět jsme vstoupili do roku 2011 s novým očekáváním a dalšími plány týkajícími se sociálních, misijních a osvětových projektů, které jsou podporovány z darů členů ASICS. Jsme přesvědčeni o tom, že každá pomoc druhému člověku má svůj hluboký význam. Není jednoduché bojovat s vlastní časovou zaneprázdněností, lhostejností a sobectvím druhých i nepochopením mnohých, kterým jde jen o vlastní zisk. A přesto se členové ASI rozhodli k nezištné službě druhým, která odráží jejich křesťanský postoj ke všem potřebným. Kromě zpráv o vybraných projektech, které ASI fi nančně podporuje nebo se jich sama účastní, najdete v magazínu nově zavedenou tematickou přílohu věnovanou Bibli. Bible dodnes patří mezi nejčtenější knihy na světě. Přestože vytvářela základy naší vzdělanosti, je spodivem, kolik lidí v Česku nemá o Bibli základní povědomí. Příčiny můžeme hledat v dějinách: jednak byla mnohokrát zneužita ke zlému a pak máme za sebou totalitní období, ve kterém si komunistická propaganda vzala za cíl náboženství zcela vymýtit a Bibli zesměšnit jako sbírku báchorek. Jako by se zapomnělo na to, že z ní vycházejí právní normy platné v naší společnosti. Bylo to křesťanství, které hlásalo rovnost lidí před Bohem, byla to Bible, která zdůrazňovala nekonečnou hodnotu každého jednotlivého člověka a která kladla důraz na osobní zodpovědnost člověka před Bohem. Ve jménu Bible se však také děly svaté války, hony na čarodějnice, obhajoval se nacismus i antisemitismus. A přitom není knihy, která by byla dnes, v dobách politické, ekonomické nestability a přírodních katastrof, aktuálnější. Je naším úkolem a předností představovat lidem nezkreslený, biblický obraz Boha, Stvořitele a Udržovatele všeho, který byl ochoten vstoupit do lidské rodiny, aby nám svou obětí otevřel věčnost. Všechny fi nanční příspěvky a služba členů ASI jsou z pohledu tohoto daru jen nepatrným projevem vděčnosti a odpovědnosti, ke které křesťany Bůh povolal. Michaela Hrachovcová redaktorka magazínu ASI
Verze: 1 Velikost souboru: 5.57 MB
Přidáno dne: 17.10. 2011 Počet stažení: 793
Domovská stránka | Hodnotit soubor | Detaily

  10/2011 - Magazín ASI podzim
Popis: Magazín ASI podzim 2011Vážení čtenáři a předplatitelé magazínu ASI, jsme rádi, že Vám opět můžeme přinést dobré zprávy, které se v současné složité ekonomicko-politické situaci k lidem dostávají jen těžce a zřídkakdy. A přece je v nich úžasná síla. Dokážou totiž to, co slunce, když zasvítí po dlouhých dnech inverzního počasí: zahřát na duši, rozkvést nadějí a podpořit víru v to, že jsou ještě lidé, kteří nezištně a s úsměvem pomohou těm, kdo to potřebují. Popravdě určitou podporu potřebuje občas každý z nás a stává se, že pokud je nám poskytnuta, ani ji neumíme náležitě ocenit. Výstižně to vyjádřil neznámý autor tímto citátem: Málo myslíme na to, co máme, ale často na to, co nám chybí. Málo vidíme to, co nám druzí dávají, ale ostře vnímáme to, co nám na nich vadí. Potřebujeme být citliví k osamělosti či bolesti druhých, jen tak si zachováme laskavost, pokoru a vděčnost. I v tomto podzimním magazínu proto nahlédneme do života těch, kteří pomáhají, a seznámíme Vás s některými dalšími projekty, které se ASI rozhodla podporovat. Opět zde na těchto stánkách najdete tematickou přílohu o Bibli, složenou ze zamyšlení a fejetonů Jarka Šlosárka a jeho přizvaných přispěvatelů. Je zajímavá nejen různými pohledy na vztah současných lidí k Bibli, ale také informacemi o jejích nových vydáních z redakce České biblické společnosti. Cílem magazínu je nejen podpořit ve Vás, čtenářích, solidaritu a altruismus, ale také Vás informovat a inspirovat ke konkrétní pomoci. Nečekejme, až budeme mít čas, abychom druhým pomohli, na lepší práci, abychom začali pracovat, na to, až zbohatneme, vždyť rozdělit se můžeme i s málem, na úsměv, abychom jej mohli vrátit. Začněme tady a teď předávat teplo vzájemné lásky, úcty a obětavé pomoci. Věřte, že jej tuto zimu budou mnozí kolem Vás potřebovat. Michaela Hrachovcová redaktorka magazínu ASI
Verze: 1 Velikost souboru: 6.56 MB
Přidáno dne: 30.12. 2011 Počet stažení: 896
Domovská stránka | Hodnotit soubor | DetailyVyberte stránku: [ 1 2 ]Další stránka
 
    Misijní cesta Tanzánie 2013
Banner tanzánie
Zpráva a deník z misijní cesty 2013
Daruj Bibli, oblečení, nebo zvíře
Fotogalerie 2013
Promo video 2012
www.gospelforafrika.cz

ASI-CS z.s.
Odebírat naše zprávy můžete pomocí souboru backend.php nebo ultramode.txt.
Web pohání Copyright © Redakční systém UNITED-NUKE. Všechna práva vyhrazena.
Čas potřebný ke zpracování stránky: 0.03 sekund